Cijfers 1e kwartaal 2013 tav de woningmarkt in Nederland en de regio Haaglanden.

In het 1e kwartaal van 2013 zijn er landelijk 6,4% minder woningen verkocht t.o.v. het 1e kwartaal van 2012. In vergelijking met het 4e kwartaal 2012 zijn er in Nederland 30,3% minder woningen verkocht. Het aantal verkochte woningen door NVM-makelaarskantoren bedroeg 17.577 woningen in het 1e kwartaal. De prijsdaling ten opzichte van het voorgaande kwartaal bedraagt 1,6%, ten opzichte van een jaar geleden is de prijsdaling 5,5%. De verkooptijd bedraagt momenteel 170 dagen in Nederland (in het 4e kwartaal 2012 171 dagen, in het 1e kwartaal 2012 162 dagen).

In de Gemeente Den Haag zijn 11,1% minder woningen verkocht t.o.v. het 1e kwartaal 2012. In vergelijking met het voorgaande kwartaal, zijn er 21,9% minder woningen verkocht. In het 1e kwartaal zijn er 976 woningen verkocht, tegen 1.249 woningen in het 4e kwartaal 2012. De gemiddelde transactieprijs is het afgelopen kwartaal met 2,6% gedaald. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 212.000,=, waarbij de gemiddelde verkooptijd in de Gemeente Den Haag 162 dagen is.

In de regio Delft is eveneens een daling te constateren in het aantal transacties. T.o.v. een jaar geleden zijn er in Delft 6,6% minder woningen verkocht, t.o.v. het voorgaande kwartaal 39% minder (139 woningen in het 1e kwartaal 2013 versus228 woningen in het 4e kwartaal 2012). De regio Delft laat een prijsdaling zien van 1,7% t.o.v. het voorgaande kwartaal en 8,8% t.o.v. een jaar geleden. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 205.000,= en de gemiddelde verkooptijd bedraagt hier 145 dagen.

In het Westland zijn t.o.v. een jaar geleden 2,8% minder woningen verkocht (123 versus 127)! T.o.v. van voorgaande kwartaal zijn er 36,1% minder woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs is gestegen met 1,3% t.o.v. het voorgaande kwartaal, echter t.o.v. een jaar geleden is de prijs gedaald met 6,4% en bedraagt momenteel € 224.000,=. Een woning in het Westland staat gemiddeld 159 dagen te koop versus 232 dagen in het 1e kwartaal 2012.

Voor de gemeenten Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp, zijn de woningmarktcijfers als volgt;

Rijswijk
57 Transacties in het 1e kwartaal 2013 versus 63 transacties in het 4e kwartaal 2012.

Gemiddelde verkooptijd 183 dagen.

Gemiddelde transactieprijs € 197.000,=.

Wassenaar
39 Transacties in het 1e kwartaal 2013 versus 48 transacties in het 4e kwartaal 2012.

Gemiddelde verkooptijd 202 dagen.

Gemiddelde transactieprijs € 501.000,=.

Zoetermeer
160 Transacties in het 1e kwartaal 2013 versus 179 transacties in het 4e kwartaal 2012.

Gemiddelde verkooptijd 193 dagen.

Gemiddelde transactieprijs € 192.000,=.

Leidschendam-Voorburg
140 Transacties in het 1e kwartaal 2013 versus 141 transacties in het 4e kwartaal 2012.

Gemiddelde verkooptijd 161 dagen.

Gemiddelde transactieprijs € 242.000,=.

Pijnacker-Nootdorp
28 Transacties in het 1e kwartaal 2013 versus 74 transacties in het 4e kwartaal 2012.

Gemiddelde verkooptijd 162 dagen.

Gemiddelde transactieprijs € 259.000,=.


Conclusie
Het 1e kwartaal van 2013 laat een verwachte correctie zien t.o.v. het uitstekende 4e kwartaal 2012. De verandering van fiscaliteiten liet in het laatste kwartaal van 2012 een aanzienlijke toename zien in het aantal transacties. Het afgelopen kwartaal ligt wederom in de lijn van de eerste drie kwartalen van 2012.

De verwachte prijsdaling op de Nederlandse woningmarkt is het afgelopen kwartaal doorgezet. De NVM verwacht in het 2e kwartaal een toename in het aantal transacties met 15% t.o.v. het afgelopen kwartaal. De NVM Landelijke Open Huizen Dag van zaterdag 6 april jl., is in de regio Haaglanden opvallend goed bezocht. Gemiddeld kreeg een woning 4 tot 5 bezoekers. Landelijk bedroeg dit 2 tot 3 bezoekers. Naar verwachting zullen er in 2013 circa 115.000 woningen worden verkocht, hetgeen vergelijkbaar is met het aantal transacties in 2011/2012.

Gratis waardebepaling

Als u de gegevens in het contactformulier invult en bij opmerkingen 'Gratis waardebepaling' vermeldt, zorgen wij voor een gratis waarde-indicatie van uw woning en bellen wij u op korte termijn voor een vrijblijvende afspraak.