Disclaimer

De Bruyn en Tak NVM Makelaardij zet zich naar alle redelijkheid in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze website, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

De Bruyn en Tak NVM Makelaardij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website, of uit het gebruik van informatie van deze website.

De Bruyn en Tak NVM Makelaardij behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Auteursrecht

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht. Teksten, beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze website mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Bruyn en Tak NVM Makelaardij.

Gratis waardebepaling

Als u de gegevens in het contactformulier invult en bij opmerkingen 'Gratis waardebepaling' vermeldt, zorgen wij voor een gratis waarde-indicatie van uw woning en bellen wij u op korte termijn voor een vrijblijvende afspraak.