De woningmarkt cijfers Haaglanden over het 4e kwartaal 2012

In het 4e kwartaal van 2012 zijn er landelijk 31,8% meer woningen verkocht t.o.v. het voorgaande kwartaal. In vergelijking met het 4e kwartaal 2011 zijn er in Nederland 13,9% meer woningen verkocht. Het aantal verkochte woningen door NVM-makelaarskantoren bedroeg 25.031 woningen in het 4e kwartaal, in 2012 werden er in totaal 115.000 woningen verkocht. De prijsdaling ten opzichte van het voorgaande kwartaal bedraagt 1%, ten opzichte van het 4e kwartaal 2011 is de prijsdaling 6,7%. De verkooptijd bedraagt momenteel 171 dagen in Nederland (in het 3e kwartaal 2012 158 dagen, in het 4e kwartaal 2011 146 dagen).

In de Gemeente Den Haag zijn 18,4% meer woningen verkocht t.o.v. het voorgaande kwartaal. In vergelijking met één jaar geleden zijn er 6,7% minder woningen verkocht. In het 4e kwartaal zijn er 1.227 woningen verkocht, tegen 1.037 woningen in het 3e kwartaal 2012. De gemiddelde transactieprijs is het afgelopen jaar met 7,6% gedaald en bedraagt momenteel € 208.000,=. De gemiddelde verkooptijd is in de Gemeente Den Haag 144 dagen.

In de regio Delft is eveneens een stijging te constateren in het aantal transacties t.o.v. het voorgaande kwartaal; 44,5% meer woningen verkocht (233 woningen in het 4e kwartaal 2012 versus 161 woningen in het 3e kwartaal 2012). Ten opzichte van één jaar geleden zijn er 23,7% meer woningen verkocht. De regio Delft laat een prijsdaling zien van 7,2% t.o.v. één jaar geleden. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 213.000,= en de gemiddelde verkooptijd bedraagt hier 177 dagen.

In het Westland zijn ten opzichte van het voorgaande kwartaal maar liefst 84,6% meer woningen verkocht (197 versus 107)! Ten opzichte van één jaar geleden zijn er 7,9% meer woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs is 10% gedaald ten opzichte van één jaar geleden en bedraagt momenteel € 238.000,=. Een woning in het Westland staat gemiddeld 153 dagen te koop versus 164 dagen in het 3e kwartaal 2012.

Voor de gemeenten Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp, zijn de woningmarktcijfers als volgt;

Rijswijk
63 Transacties 4e kwartaal 2012 versus 92 transacties in het 4e kwartaal 2011.

In 2012 zijn er in totaal 300 woningen verkocht.

Gemiddelde verkooptijd 203 dagen.

Gemiddelde transactieprijs € 184.000,=.

Wassenaar
44 Transacties 4e kwartaal 2012 versus 56 transacties in het 4e kwartaal 2011.

In 2012 zijn er in totaal 156 woningen verkocht.

Gemiddelde verkooptijd 283 dagen.

Gemiddelde transactieprijs € 527.000,=.

Zoetermeer
173 Transacties 4e kwartaal 2012 versus 178 transacties in het 4e kwartaal 2011.

In 2012 zijn er in totaal 628 woningen verkocht.

Gemiddelde verkooptijd 160 dagen.

Gemiddelde transactieprijs € 195.000,=.

Leidschendam-Voorburg
132 Transacties 4e kwartaal 2012 versus 187 transacties in het 4e kwartaal 2011.

In 2012 zijn er in totaal 577 woningen verkocht.

Gemiddelde verkooptijd 138 dagen.

Gemiddelde transactieprijs € 268.000,=.

Pijnacker-Nootdorp
71 Transacties 4e kwartaal 2012 versus 58 transacties in het 4e kwartaal 2011.

In 2012 zijn er in totaal 213 woningen verkocht.

Gemiddelde verkooptijd 253 dagen.

Gemiddelde transactieprijs € 262.000,=.


Conclusie
In Nederland zijn in het 4e kwartaal van 2012 bijna 32% meer woningen verkocht dan het voorgaande kwartaal. In Den Haag werden circa 18,4% meer woningen verkocht. De prijsdaling op de Nederlandse woningmarkt blijft doorzetten; 6,7% over 2012, de Gemeente Den Haag laat een prijsdaling zien van 7,6%.

In de randgemeenten valt op dat met name de regio Delft en het Westland aanzienlijk beter hebben gescoord; in Delft 44,5% meer transacties en in het Westland maar liefst 84,6% meer woningen verkocht t.o.v. het voorgaande kwartaal. Ten aanzien van de prijsontwikkeling kan opgemerkt worden dat Delft het landelijk gemiddelde volgt (min 7,2%) en in het Westland is er een prijsdaling te constateren van circa 10% over het 2012.

Een verklaring voor het uitstekende 4e kwartaal is gelegen in het feit dat de invoering van nieuwe hypotheekregels per 1 januari 2013, veel kopers heeft doen besluiten om nog in het 4e kwartaal hun slag te slaan.

De verkooptijd in zijn algemeen is toegenomen en bedraagt momenteel in Nederland 171 dagen, in Den Haag 144 dagen, Delft 177 dagen en Westland 153 dagen. Verklaring voor een toename van de looptijd is gelegen in het feit dat er veel oud aanbod verkocht is hetgeen de looptijden beïnvloeden.

De verwachting voor 2013 is dat er eveneens circa 115.000 woningen verkocht zullen worden waarbij de verwachte prijsdaling circa 6% zal bedragen. Tevens verwacht de NVM dat na een uitstekend
4e kwartaal 2012 er een rustig 1e kwartaal 2013 zal volgen.

Gratis waardebepaling

Als u de gegevens in het contactformulier invult en bij opmerkingen 'Gratis waardebepaling' vermeldt, zorgen wij voor een gratis waarde-indicatie van uw woning en bellen wij u op korte termijn voor een vrijblijvende afspraak.