Het "Hoe en Wat" in Hypothekenland v.a. 2013

Nieuwe hypotheekregels per 1 januari

Tenzij de Tweede en Eerste Kamer nog anders beslissen, zijn op 1 januari 2013 nieuwe hypotheekregels van kracht.

Allereerst geldt voor nieuwe hypotheken dat de rente alleen nog aftrekbaar is als de hypotheek gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Die ingreep heeft het eerste jaar nauwelijks invloed op de nettorentelasten, maar loopt in de jaren daarna op.

De eerste tien jaar gaat het om enkele procenten, aan het einde van de looptijd gaat het om zo'n 40 tot 50 procent hogere maandlasten. Overigens worden alle onherroepelijke koopovereenkomsten van vóór 1 januari nog aangemerkt als bestaande gevallen, ook al wordt het huis pas uiterlijk in 2013 geleverd.

Daarnaast krijgen huishoudens die een spaar- of aflossingsvrijehypotheek met Nationale Hypotheekgarantie hebben, bij verhuizing na 1 januari 2013 geen aflossingsverplichting. Het Waarborgfonds Eigen Woningen zal de regels aanpassen zodat mensen hun bestaande spaar- of aflossingsvrije hypotheek met een garantie na 1 januari 2013 kunnen meenemen naar de volgende woning, zonder dat wordt geëist die lening geleidelijk af te lossen. Na de eerdere tegengestelde berichtgeving van NHG heeft minister Blok mede op aandringen van de NVM ingegrepen.

Restschuld
Een andere maatregel heeft betrekking op de restschuld. Wie zijn huis met verlies verkoopt en een lening afsluit om de restschuld af te betalen, kan de rente van die lening aftrekken van de belasting. De regeling geldt maximaal tien jaar en is reeds op moment van aankondiging ingegaan

De maatregel is bedoeld om huiseigenaren tegemoet te komen als ze met een restschuld blijven zitten en geldt ook voor mensen die van een koop- naar een huurwoning verhuizen. Hierbij is het overigens geen voorwaarde dat de totale restschuld moet zijn afbetaald in die tien jaar.

Startersleningen
Het kabinet komt nog met nieuwe voorstellen om de mogelijkheden tot startersleningen uit te breiden. Na de commotie over tijdelijke stopzetting wegens onduidelijkheden heeft minister Blok door middel van een beleidsbesluit via de Belastingdienst geregeld dat de verstrekking van startersleningen doorgang kan vinden. Tevens is er voor 2013 in ieder geval al 20 miljoen aan aanvullend budget vanuit het Rijk toegezegd.

Per 1 juli 2013 wordt de tijdelijk verhoogde NHG-borgingsgrens weer een stukje afgebouwd.

bron: NVM

Gratis waardebepaling

Als u de gegevens in het contactformulier invult en bij opmerkingen 'Gratis waardebepaling' vermeldt, zorgen wij voor een gratis waarde-indicatie van uw woning en bellen wij u op korte termijn voor een vrijblijvende afspraak.