3e Kwartaalcijfers Woningmarkt Landelijk en Haaglanden

In het 3e kwartaal van 2012 zijn er landelijk 17,2% minder woningen verkocht t.o.v. het 2e kwartaal 2012. In vergelijking met het 3e kwartaal 2011, zijn er in Nederland 17,2% minder woningen verkocht. Het aantal verkochte woningen door NVM-makelaarskantoren bedroeg 18.664 woningen in het
3e kwartaal. De prijsdaling ten opzichte van het voorgaande kwartaal bedraagt 2,2%, ten opzichte van het 3e kwartaal 2011 is de prijsdaling 7,5%. De verkooptijd bedraagt momenteel 158 dagen in Nederland (in het 2e kwartaal 2012 bedroeg dit 165 dagen, in het 3e kwartaal 2011 was dit
135 dagen).

In de Gemeente Den Haag zijn 20% minder woningen verkocht dan in het 2e kwartaal het geval was. In vergelijking met één jaar geleden zijn er 28,2% minder woningen verkocht dan in het 3e kwartaal 2011. In het 3e kwartaal zijn er 1.001 woningen verkocht, in het 2e kwartaal 2012 waren dit er nog 1.251 woningen en in het 3e kwartaal in 2011 werden 1.395 woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs is het afgelopen kwartaal met 3,6% gedaald en bedraagt momenteel

€ 196.000,=. Echter, ten opzichte van één jaar geleden is er een prijsdaling van 7,4%. De gemiddelde verkooptijd is momenteel 152 dagen.

In de regio Delft is eveneens een daling te zien in het aantal transacties t.o.v. het voorgaande kwartaal, te weten 14,8% (153 woningen in het 3e kwartaal 2012 versus 180 woningen in het 2e kwartaal 2012). Ten opzichte van één jaar geleden zijn er 13,4% minder woningen verkocht. De regio Delft laat een prijsstijging zien van 2,1% t.o.v. het voorgaande kwartaal en een prijsdaling van 3,1% ten opzichte van één jaar geleden. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 222.000,= en de gemiddelde verkooptijd bedraagt hier 125 dagen.

In het Westland zijn ten opzichte van het voorgaande kwartaal 27% minder woningen verkocht
(118 versus 161). Ten opzichte van één jaar geleden zijn er 29,6% minder woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs is 2,4% gedaald ten opzichte van één jaar geleden en bedraagt momenteel € 239.000,=. Een woning in het Westland staat gemiddeld 185 dagen te koop versus 191 dagen in het 2e kwartaal 2012.

Voor de gemeenten Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en
Pijnacker-Nootdorp, zijn de woningmarktcijfers als volgt.

Rijswijk
69 Transacties versus 88 transacties in het 2e kwartaal 2012.

Gemiddelde verkooptijd 167 dagen.

Gemiddelde transactieprijs € 179.000,=.

Wassenaar
29 Transacties versus 46 transacties in het 2e kwartaal 2012.

Gemiddelde verkooptijd 234 dagen.

Gemiddelde transactieprijs € 672.000,=.

Zoetermeer
164 Transacties versus 156 transacties in het 2e kwartaal 2012.

Gemiddelde verkooptijd 209 dagen.

Gemiddelde transactieprijs € 199.000,=.

Leidschendam-Voorburg
128 Transacties versus 173 transacties in het 2e kwartaal 2012.

Gemiddelde verkooptijd 143 dagen.

Gemiddelde transactieprijs € 231.000,=.

Pijnacker-Nootdorp
54 Transacties versus 48 transacties in het 2e kwartaal 2012.

Gemiddelde verkooptijd 168 dagen.

Gemiddelde transactieprijs € 220.000,=.


Conclusie
Het 3e kwartaal van 2012 was, zoals ook werd verwacht, een slecht kwartaal voor de woningmarkt. In Nederland zien wij een terugval in het aantal transacties met circa 17% en een prijsdaling van 7,5%. De regio Den Haag laat eveneens een verslechterde woningmarkt zien met een terugval van circa 28,2% t.o.v. één jaar geleden en een prijsdaling van 7,4%.

Het is overduidelijk dat de consument het afgelopen kwartaal in onzekerheid verkeerde ten aanzien van een aantal belangrijke vraagstukken op de woningmarkt. Daarnaast was het wachten op de verkiezingen in de maand september. Deze onzekerheid omtrent de besluitvorming heeft ervoor gezorgd dat veel consumenten hun aankoopbeslissing hebben uitgesteld tot het moment dat er meer duidelijkheid zou worden verschaft.

De NVM verwacht een beter 4e kwartaal, vanwege de nieuwe komst van een nieuwe regering met duidelijkheid op de woningmarkt. Daarnaast worden per 1 januari 2013 een aantal fiscale maatregelen doorgevoerd waarbij met name de aflossingsvrije hypotheek komt te vervallen. Naar verwachting zullen veel kopers de komende maanden nog willen profiteren van het oude fiscale regime. Dit gecombineerd met een historisch lage hypotheekrente, aanzienlijk lagere woningprijzen alsmede een groot aanbod, maakt deze woningmarkt als maar aantrekkelijker voor een koper.

De Open Huizen Dag van 29 september jl. is binnen Haaglanden goed bezocht. Hier kwam duidelijk naar voren dat veel consumenten voornemens zijn de komende maanden nog tot aankoop over te gaan. De NVM-makelaars binnen Haaglanden constateren een toename van het aantal bezichtigingen en verwachten de komende weken meer transacties te sluiten.

Gratis waardebepaling

Als u de gegevens in het contactformulier invult en bij opmerkingen 'Gratis waardebepaling' vermeldt, zorgen wij voor een gratis waarde-indicatie van uw woning en bellen wij u op korte termijn voor een vrijblijvende afspraak.