Met wederzijds goedvinden de huurovereenkomst woonruimte beëindigen

In artikel 7:271 lid 8 Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat een huurovereenkomst woonruimte met wederzijds goedvinden beëindigd kan worden na het ingaan van de huur. Hiervoor wordt veelal een beëindigingovereenkomst opgesteld waarin staat vermeld tegen welke datum de huurovereenkomst wordt beëindigd.

Uit een arrest van het Gerechtshof Arnhem: www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BW5316x blijkt dat het met wederzijds goedvinden beëindigen van de huurovereenkomst niet zo makkelijk is, helemaal niet als het initiatief tot beëindiging bij de verhuurder ligt.

Standpunt van het Hof luidt als volgt:

Uitgangspunt dient te zijn, dat de wettelijke bescherming van de huurder meebrengt dat deze pas rechtsgeldig kan toestemmen in beëindiging van de huurovereenkomst, nadat de verhuurder op concrete wijze te kennen heeft gegeven dat hij de huurovereenkomst wil beëindigen en op welk tijdstip dat zou moeten gebeuren.

De verhuurder kan zijn wens om tot beëindiging van de huurovereenkomst te komen op concrete wijze tot uitdrukking brengen in de vorm van een huuropzegging overeenkomstig artikel 7:271 BW, (waarna de huurder schriftelijk in de beëindiging kan instemmen, met als gevolg dat de huurovereenkomst eindigt op het tijdstip waartegen rechtsgeldig is opgezegd) of in de vorm van een voorstel tot het sluiten van een (wat betreft het eindtijdstip) concrete beëindigingovereenkomst in de zin van artikel 7:271 lid 8 BW (waarna instemming van de huurder ertoe leidt dat de huurovereenkomst eindigt op het in de beëindigingovereenkomst genoemde tijdstip).

Pas als de verhuurder op concrete wijze te kennen heeft gegeven dat hij de huurovereenkomst op een bepaald tijdstip wil beëindigen, kan de huurder zich een goed beeld vormen van de gevolgen van de beëindiging van de huur op dat tijdstip en kan hij verantwoord beslissen of hij afstand zal doen van zijn recht op huurbescherming.


Het voorstel tot het sluiten van een beëindigingovereenkomst op initiatief door verhuurder dient dus altijd een eindtijdstip te bevatten zodat de huurder zich een goed beeld kan vormen van de gevolgen van de beëindiging van de huur op dat tijdstip.

Bron: NVM

Gratis waardebepaling

Als u de gegevens in het contactformulier invult en bij opmerkingen 'Gratis waardebepaling' vermeldt, zorgen wij voor een gratis waarde-indicatie van uw woning en bellen wij u op korte termijn voor een vrijblijvende afspraak.