Lichtpuntje op de woningmarkt in het 2e kwartaal

In het 2e kwartaal van 2012 zijn er landelijk 20,2% meer woningen verkocht t.o.v. het 1e kwartaal 2012. In vergelijking met het 2e kwartaal 2011, zijn er in Nederland 1,3% minder woningen verkocht in het afgelopen kwartaal. Het aantal verkochte woningen door NVM-makelaarskantoren bedroeg 22.554 woningen in het 2e kwartaal. De prijsdaling ten opzichte van het voorgaande kwartaal bedraagt 0,7%, ten opzichte van het 2e kwartaal 2011 is de prijsdaling 6,3%. De verkooptijd bedraagt momenteel 166 dagen in Nederland (in het 1e kwartaal 2012 bedroeg dit 162 dagen, in het
2e kwartaal 2011 was dit 134 dagen).

In de Gemeente Den Haag zijn 12,2% meer woningen verkocht dan in het 1e kwartaal het geval was. In vergelijking met één jaar geleden zijn er 12,3% minder woningen verkocht dan in het 1e kwartaal 2012. In het 2e kwartaal zijn er 1.231 woningen verkocht, in het 1e kwartaal 2012 waren dit er nog 1.097 woningen en in het 2e kwartaal in 2011 werden 1.404 woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs is het afgelopen kwartaal met 0,4% gestegen en bedraagt momenteel € 203.000,=. Echter; ten opzichte van één jaar geleden is er een prijsdaling van 6,7%. De gemiddelde verkooptijd is momenteel 135 dagen.

In de regio Delft is er eveneens een stijging te zien in het aantal transacties t.o.v. het voorgaande kwartaal, te weten 22,4% (182 woningen in het 2e kwartaal 2012 versus 149 woningen in het 1e kwartaal 2012). Ten opzichte van één jaar geleden zijn er 5,5% minder woningen verkocht. De regio Delft laat een prijsdaling zien van 5,2% t.o.v. het voorgaande kwartaal en 8% ten opzichte van één jaar geleden. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 216.000,= en de gemiddelde verkooptijd bedraagt hier 126 dagen.

In het Westland zijn ten opzichte van het voorgaande kwartaal 23,2% meer woningen verkocht
(156 versus 127). Ten opzichte van één jaar geleden zijn er 13,6% minder woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs is 1,9% gedaald ten opzichte van één jaar geleden en bedraagt momenteel € 236.000,=. Een woning in het Westland staat gemiddeld 192 dagen te koop versus 232 dagen in het 1e kwartaal 2012.

Voor de gemeenten Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp, zijn de woningmarktcijfers als volgt.

Rijswijk
92 Transacties versus 82 transacties in het 1e kwartaal 2012.

Gemiddelde verkooptijd 122 dagen.

Gemiddelde transactieprijs € 201.000,=.

Wassenaar
41 Transacties versus 33 transacties in het 1e kwartaal 2012.

Gemiddelde verkooptijd 146 dagen.

Gemiddelde transactieprijs € 488.000,=.

Zoetermeer
143 Transacties versus 139 transacties in het 1e kwartaal 2012.

Gemiddelde verkooptijd 182 dagen.

Gemiddelde transactieprijs € 188.000,=.

Leidschendam-Voorburg
170 Transacties versus 141 transacties in het 1e kwartaal 2012.

Gemiddelde verkooptijd 107 dagen.

Gemiddelde transactieprijs € 247.000,=.

Pijnacker-Nootdorp
45 Transacties versus 38 transacties in het 1e kwartaal 2012.

Gemiddelde verkooptijd 275 dagen.

Gemiddelde transactieprijs € 303.000,=.


Conclusie
Het 2e kwartaal van 2012 is een aanzienlijk beter kwartaal geweest dan het 1e kwartaal van dit jaar. Van oudsher scoort het 2e kwartaal altijd beter dan het 1e kwartaal (gemiddeld 12,6%), maar de afgelopen maanden waren beduidend beter. Dit is onder meer te verklaren vanwege het feit dat er in het voorjaar nog sprake was van een verhoging van de overdrachtsbelasting van 2% naar 6% per 1 juli 2012, hetgeen uiteindelijk geen doorgang heeft gevonden. In de optiek van de NVM dit echter wel een extra impuls op de woningmarkt met zich mee gebracht.

Daarnaast zien wij dat steeds meer mensen die besluiten de woning te koop te zetten kiezen voor een scherpe vraagprijs, hetgeen de doorstroming op de woningmarkt ten goede komt.

De daling van de prijzen op de Nederlandse woningmarkt houdt verder aan. Landelijk gezien over het afgelopen jaar circa 6,3%, in de Gemeente Den Haag circa 6,7%. Vanaf de aanvang crisis tot op heden, zijn de prijzen met circa 13% gedaald.

Belangrijker dan ooit is het reëel prijzen geworden. De NVM constateert dat momenteel 1 op de 4 woningen nog steeds binnen 3 maanden verkocht worden! Voorwaarde hierbij is een scherpe prijs – kwaliteitsverhouding.

De verwachtingen voor de 2e helft van dit jaar zijn onzeker; in september vinden de verkiezingen plaats en zullen een aantal belangrijke maatregelen en beslissingen worden genomen met betrekking tot de woningmarkt. Tevens verwacht de NVM dat er vanaf september tot aan het einde van het jaar wellicht nog een aantal extra transacties tot stand zullen komen. Per 1 januari 2013 is aangekondigd dat er een aantal fiscale maatregelen worden doorgevoerd die de leencapaciteit nadelig beïnvloeden. Dit zou in de praktijk kunnen betekenen dat veel mensen nog besluiten een aankoop te doen met gebruik van het huidige fiscale regime.

Gratis waardebepaling

Als u de gegevens in het contactformulier invult en bij opmerkingen 'Gratis waardebepaling' vermeldt, zorgen wij voor een gratis waarde-indicatie van uw woning en bellen wij u op korte termijn voor een vrijblijvende afspraak.