Overdrachtsbelasting blijft op 2 %!

Hieronder een overzicht van de meest opmerkelijke zaken die VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie vandaag overeenkwamen:

 • Het btw-tarief gaat met twee procent omhoog, van 19 naar 21 procent.
 • De ambtenarensalarissen worden volgend jaar bevroren, de zogenaamde nullijn wordt van kracht. Een uitzondering wordt gemaakt voor zorgpersoneel en uitkeringsgerechtigden.
 • Op de gezondheidszorg zou een miljard extra worden bezuinigd. De precieze invulling daarvan is nog onbekend.
 • De accijnzen op alcohol, frisdrank en tabak gaan omhoog.
 • De kabinetsbezuinigingen op het persoonsgebonden budget en het passend onderwijs worden teruggedraaid.
 • De overdrachtsbelasting wordt niet afgeschaft, maar blijft op twee procent. Wel wordt de aflossingsvrije hypotheek afgeschaft.
 • De AOW-leeftijd wordt versneld verhoogd: volgend jaar met één maand, in de jaren daarna in een hoger tempo.
 • Het ontslagrecht moet worden versoepeld. De concrete uitwerking van deze hervorming is nog niet bekend.
 • Op ontwikkelingssamenwerking wordt niet verder bezuinigd.
 • Er komt een speciaal crisistarief voor de hoogste inkomens. Zo zou er 100 miljoen euro extra aan belastinginkomsten binnengehaald kunnen worden.
 • De Hedwigepolder zou toch onder water komen te staan. In het akkoord is volgens GroenLinks geen geld vrijgemaakt voor pompen die nodig zijn om de polder droog te houden.

bron: NRC

Gratis waardebepaling

Als u de gegevens in het contactformulier invult en bij opmerkingen 'Gratis waardebepaling' vermeldt, zorgen wij voor een gratis waarde-indicatie van uw woning en bellen wij u op korte termijn voor een vrijblijvende afspraak.