Huren gaan komende jaren fors omhoog

'Huren gaan komende jaren fors omhoog'

De huur van vrijkomende sociale huurwoningen gaat fors omhoog. Corporaties zullen hun huren de komende jaren gemiddeld met ruim 13 procent verhogen. Daarbovenop neemt bijna een derde van de corporaties in schaarstegebieden de 'Donnerpunten' volledig mee bij nieuwe verhuringen. De trend in de grote steden is om de maximaal toegestane huur te vragen. Dit blijkt uit onderzoek van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA).

Aan de woningcorporaties werd gevraagd wat de plannen met de huren zijn. De gemiddelde huurprijs is nu 72 procent van het wettelijke maximum. Dat zou 13 procent hoger worden. Daarmee wordt de gemiddelde huur voor nieuwe bewoners 477 euro. Voor de bestaande huurder is dat 422 euro. Op jaarbasis betekent de stijging 660 euro extra huur.

In de grote steden wordt vaker de maximale huurprijs gevraagd dan in andere delen van het land. De laagste huren worden gevraagd in Friesland en Drenthe.

De Nederlandse Woonbond voorziet dat de woningmarkt nog meer vast komt te zitten, nu de huurprijs van de sociale huurwoning dichter bij het maximum komt te liggen. Directeur Paping: "Het loopt echt de spuigaten uit. Sociale huurwoningen worden onbetaalbaar voor de lagere inkomens. Vrijwel niemand verhuist meer, zodat de doorstroming historisch laag is. Starters en doorstromers moeten immers torenhoge huren betalen".

De Woonbond maakt zich grote zorgen over de verhoging van het huurniveau en roept daarom de huurdersorganisaties op om maximaal gebruik te maken van hun adviesrecht richting de verhuurder om deze trend te keren.

bron: NVM

Gratis waardebepaling

Als u de gegevens in het contactformulier invult en bij opmerkingen 'Gratis waardebepaling' vermeldt, zorgen wij voor een gratis waarde-indicatie van uw woning en bellen wij u op korte termijn voor een vrijblijvende afspraak.