Verstrekking van energielabel bij nieuwe verhuur

Voor geliberaliseerde huurwoningen en verhuur van utiliteitsgebouwen zal de nieuwe huurder vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst maandelijks 10% van de huurprijs niet verschuldigd zijn zolang de verhuurder geen energielabel heeft overhandigd. Afhankelijk van de ingangsdatum zal de huurder de 10% kunnen inhouden op de betaling, dan wel kunnen terugvorderen. Hiervoor hoeft de huurder geen rechter in te schakelen. Wel moet de huurder de verhuurder schriftelijk op de hoogte stellen van zijn voornemen. Door de invoering van deze mogelijkheid voor de huurder zal de verhuurder, indien nodig, extra gestimuleerd worden tot het aanvragen en verstrekken van een energielabel.

Ook in de gereguleerde huurwoningsector is overhandiging van een kopie van een geldig energielabel al verplicht. Voor deze sector maakt per 1 juli 2011 de energieprestatie, weergegeven in het energielabel, deel uit van het woningwaarderingsstelsel. Het aangepaste stelsel stimuleert verhuurders ertoe om energiebesparende maatregelen te nemen in hun woningen. Een 'beter' energielabel kan leiden tot een hogere maximale huurprijs. Bij afwezigheid van een label wordt de puntentoekenning voor de energieprestatie gebaseerd op het bouwjaar van de woning. In de regel levert dit minder punten op dan wanneer er wel een energielabel aanwezig zou zijn, aangezien de meeste huurwoningen sinds het bouwjaar energetisch verbeterd zijn. Zo krijgt de verhuurder een extra stimulans om bij nieuwe verhuur een label te overhandigen.

Nieuwe huurders in deze sector kunnen sinds 1 juli 2011 de door de verhuurder voorgestelde huurprijs ter toetsing voorleggen aan de Huurcommissie. Bij ontbreken van een energielabel kan de Huurcommissie een lagere maximale huurprijs als redelijk aanmerken dan in het geval dat wel een energielabel beschikbaar is. Dit vormt voor de verhuurders in deze sector een stimulans om bij nieuwe verhuur een energielabel te overhandigen.

Bij nieuwe verhuur van een utiliteitsgebouw zal, net als in de geliberaliseerde huursector, na invoering van de herziene richtlijn de huurder 10% van de huur niet verschuldigd zijn zolang de verhuurder geen label heeft overhandigd.

Met de invoering van de herziene richtlijn zal, net als bij verkoop, de mogelijkheid vervallen dat de verhuurder bij nieuwe verhuur van een gebouw jonger dan tien jaar aan de huurder de EPC-berekening overhandigt in plaats van een energielabel.

Tweede en Eerste Kamer nog aan bod: invoering nog onduidelijk
De bal ligt nu bij de Tweede (en vervolgens ook nog Eerste) Kamer. Eerder dit jaar was daar veel kritiek op het energielabel te horen, ten aanzien van de kwaliteit, maar onder meer ook op de proportionaliteit van sancties. Afhankelijk van de uitkomsten en voortvarendheid van de parlementaire behandeling zal het (al dan niet nog te wijzigen) wetsvoorstel naar verwachting per 1 juli 2012 of 1 januari 2013 van kracht worden. De EU-richtlijn schrijft uiterlijk per 1 januari 2013 voor.

Gratis waardebepaling

Als u de gegevens in het contactformulier invult en bij opmerkingen 'Gratis waardebepaling' vermeldt, zorgen wij voor een gratis waarde-indicatie van uw woning en bellen wij u op korte termijn voor een vrijblijvende afspraak.