3e Kwartaalcijfers NVM Regio Haaglanden

In het 3e kwartaal van 2011 zijn er landelijk 3,9% meer woningen verkocht t.o.v. het 3e kwartaal 2010 (22.767 woningen versus 21.920 woningen).

Indien wij het vergelijk maken t.o.v. het 2e kwartaal 2011, blijkt dat er in Nederland 0,4% minder woningen zijn verkocht. Ten aanzien van de prijsontwikkeling kan opgemerkt worden dat er een lichte daling is te constateren t.o.v. het voorgaand kwartaal; -1,1%. De gemiddelde transactieprijs in Nederland t.o.v. één jaar geleden is met 2,1% gedaald en bedraagt momenteel € 231.000,=. Ook de gemiddelde verkooptijd is toegenomen t.o.v. één jaar geleden; momenteel 135 dagen versus 123 dagen in het 3e kwartaal van 2010.

De Gemeente Den Haag laat een daling zien van 0,3% minder transacties t.o.v. het voorgaande kwartaal (1.399 woningen versus 1.404 woningen). T.o.v. één jaar geleden zijn er 1,2% minder woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs is het afgelopen jaar met 2,8% gedaald en bedraagt momenteel € 221.000,=. De gemiddelde verkooptijd is 106 dagen (was 99 dagen in het 3e kwartaal 2010).

In de regio Delft is er een lichte stijging te zien in het aantal transacties t.o.v. het voorgaande kwartaal, te weten 0,9% (195 woningen in het 3e kwartaal 2011 versus 193 woningen in het 2e kwartaal 2011). T.o.v. één jaar geleden is er ook in de regio Delft sprake van een terugval in het aantal transacties met 10,7%. De regio Delft laat daarentegen een prijsstijging zien van 4% t.o.v. het 3e kwartaal 2010. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 242.000,= en de gemiddelde verkooptijd bedraagt hier 117 dagen.

Er zijn maar liefst 19,3% meer woningen verkocht in het Westland t.o.v. het 3e kwartaal 2010 (165 woningen versus 138 woningen). In vergelijking met het aantal transacties van het 2e kwartaal van 2011, is in het Westland sprake van een terugval met 9,1%. De gemiddelde transactieprijs is gedaald met 4% en bedraagt momenteel € 226.000,=. Een woning in het Westland staat gemiddeld 149 dagen te koop versus 178 dagen in het 2e kwartaal 2011.

Voor de gemeenten Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp, zijn de woningmarktcijfers als volgt.

Rijswijk
103 Transacties versus 105 transacties in het 2e kwartaal 2011.
Gemiddelde verkooptijd 125 dagen.
Gemiddelde transactieprijs € 187.000,=.

Wassenaar
41 Transacties versus 45 transacties in het 2e kwartaal 2011.
Gemiddelde verkooptijd 125 dagen.
Gemiddelde transactieprijs € 510.000,=.

Zoetermeer
198 Transacties versus 179 transacties in het 2e kwartaal 2011.
Gemiddelde verkooptijd 150 dagen.
Gemiddelde transactieprijs € 207.000,=.

Leidschendam-Voorburg
198 Transacties versus 172 transacties in het 2e kwartaal 2011.
Gemiddelde verkooptijd 113 dagen.
Gemiddelde transactieprijs € 281.000,=.

Pijnacker-Nootdorp
56 Transacties versus 55 transacties in het 2e kwartaal 2011.
Gemiddelde verkooptijd 193 dagen.
Gemiddelde transactieprijs € 306.000,=.

Conclusie
Het 3e kwartaal van 2011 laat een stijging zien in het aantal transacties met 4% t.o.v. één jaar geleden. Onze regio laat echter een wisselend beeld zien; in de Gemeente Den Haag zijn circa 1,2% minder woningen verkocht dan één jaar geleden. De regio Delft laat eveneens een terugval in het aantal transacties zien met maar liefst 10,7%. In het Westland daarentegen zijn 19,3% meer woningen verkocht t.o.v. het 3e kwartaal 2010. De randgemeenten Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp vertonen allen een lichte stijging in het aantal transacties, alleen in de Gemeente Wassenaar is het aantal transacties enigszins teruggelopen.

De overdrachtsbelasting is per 1 juli jl. verlaagd hetgeen de NVM deed besluiten de prognose voor het 3e kwartaal van 2011 in te zetten op een stijging van 10% t.o.v. het 2e kwartaal. De maand juli liet maar liefst een stijging van 15% zien, echter de maand augustus en met name september vielen ronduit tegen.

De consument kreeg in de maand september te maken met een negatieve berichtgeving rondom de euro, de bezuinigingen rond Prinsjesdag, een onzeker financieel klimaat etc. hetgeen leidde tot uitstel en in sommige gevallen afstel van een aankoop.

Een aantal marktpartijen hebben de afgelopen weken aangegeven dat het effect van de verlaging van de overdrachtsbelasting minimaal is. De NVM spreekt dit tegen, als de verlaging er niet geweest was hadden onze cijfers ongetwijfeld slechter uitgepakt! Vanuit de NVM wordt er veelvuldig gelobbyd voor het behoud van de overdrachtsbelasting op 2%. Daarnaast wordt er ook gelobbyd voor het feit dat de NHG-grens na 1 januari 2012 op € 350.000,= gehandhaafd blijft. Verlaging van NHG-grens bekent wederom onrust op de woningmarkt!

Momenteel staat 37,6% van het totaalaanbod langer dan één jaar te koop. Daarnaast is er 18% meer aanbod t.o.v. het 3e kwartaal 2010. Reëel prijzen is belangrijker dan ooit; alleen die woningen die goed geprijsd te koop worden aangeboden hebben een reële kans om binnen 2 kwartalen verkocht te worden!

Voor de landelijke kwartaalcijfers klikt u hier

Gratis waardebepaling

Als u de gegevens in het contactformulier invult en bij opmerkingen 'Gratis waardebepaling' vermeldt, zorgen wij voor een gratis waarde-indicatie van uw woning en bellen wij u op korte termijn voor een vrijblijvende afspraak.