Restschuld overhevelen naar nieuwe hypotheek

De banken hebben besloten in hun gedragscode op te nemen dat de restschuld van wie een woning met verlies verkoopt, meegefinancierd kan worden in een nieuwe hypotheek. Zowel voor de banken als de consument een oplossing voor een steeds vaker voorkomend probleem.

Per 1 augustus zou deze nieuwe regeling van kracht moeten zijn, maar eerst moet die nog de steun van de Tweede Kamer krijgen. Volgens de nieuwe regeling zou boven op de 110 procent van de marktwaarde van een woning de restschuld geleend kunnen worden, als het inkomen dat toelaat.

Verantwoord lenen
De gedragscode is opgesteld door banken en verzekeraars in overleg met het ministerie en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De code moet ervoor zorgen dat men verantwoord leent op langere termijn, zonder schadelijke effecten voor de woningmarkt.

Restschuld meefinancieren
Steeds vaker worden woningen niet met winst, maar met verlies verkocht. De verkopende partij kan zo met een schuld blijven zitten. “Voor deze groep zou het zonder de mogelijkheid de restschuld in de nieuwe hypotheek op te nemen onmogelijk zijn om nog een huis te kopen”, aldus een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Goede oplossing
“Het is goed dat de banken deze afspraak algemeen willen maken”, vindt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis (VEH). “Voorheen was het per bank verschillend wat mogelijk was voor mensen die met een schuld bleven zitten na de verkoop van hun woning. Ook voor de banken zelf is het een goede oplossing. Die zijn er nu immers zeker van dat de lening wordt terugbetaald. Voorheen was het zo dat van wie met een schuld bleef zitten en in de schuldhulpverlening terechtkwam vaak een deel van de schuld werd kwijtgescholden.”

Geen cijfers
De komende jaren zullen naar alle waarschijnlijkheid alleen maar meer mensen hun huis met verlies verkopen. “Wie een paar jaar geleden een woning kocht met een tophypotheek, verkoopt die nu vrijwel altijd met verlies”, aldus André de la Porte. “En wanneer een woning snel verkocht moet worden, zoals met echtscheidingen, is de kans op verlies ook erg groot. Om hoeveel gevallen het gaat weten we niet.”

Bron: Vastgoedactueel

Gratis waardebepaling

Als u de gegevens in het contactformulier invult en bij opmerkingen 'Gratis waardebepaling' vermeldt, zorgen wij voor een gratis waarde-indicatie van uw woning en bellen wij u op korte termijn voor een vrijblijvende afspraak.