Verplichting op komst voor VvE’s om jaarlijks bedrag te reserveren voor onderhoud en herstel

Op 23 mei 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel

‘Verbeteren functioneren verenigingen van eigenaars’. Dit wetsvoorstel verbetert in het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek de werking van VvE’s. Er wordt een concrete norm geïntroduceerd voor de minimale vulling van het reservefonds waaruit het noodzakelijke onderhoud bekostigd dient te worden. Door de wetswijziging wordt de verbetering en verduurzaming van gebouwen die in beheer zijn van VvE’s gestimuleerd. VvE’s kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energiebesparingsdoelen voor gebouwen uit het Energieakkoord voor duurzame groei. De wet zal naar verwachting in januari 2018 in werking treden.

Het reservefonds kan gevuld worden op basis van een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) of een jaarlijkse reservering van ten minste 0,5% van de herbouwwaarde. Door een aangenomen amendement van het Kamerlid Ronnes (CDA) kan alleen worden afgeweken van de daadwerkelijke storting van de gelden als minstens 80% van de eigenaren binnen de VvE hiermee instemt. Met dit amendement wordt tegemoet gekomen aan bestaande VvE’s die goed functioneren met alternatieve afspraken zoals bankgaranties.

Verder verduidelijkt het wetsvoorstel de mogelijkheid voor VvE’s om een lening aan te gaan en worden de regels over de hoofdelijke aansprakelijkheid verbeterd. Elke eigenaar is alleen verantwoordelijk voor zijn eigen deel van een lening. Zodra een lid van de VvE zijn appartement of woning verkoopt, gaat ook zijn deel van de lening over naar de nieuwe eigenaar.

bron: Rijksoverheid

Gratis waardebepaling

Als u de gegevens in het contactformulier invult en bij opmerkingen 'Gratis waardebepaling' vermeldt, zorgen wij voor een gratis waarde-indicatie van uw woning en bellen wij u op korte termijn voor een vrijblijvende afspraak.