Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017

Verhuurders van woningen in het zogeheten gereguleerde segment mogen per 1 juli 2016 de huren met maximaal 2,1% verhogen. Deze basisverhoging is gebaseerd op de inflatie van het voorafgaande jaar (0,6% in 2015) plus een vaste opslag van 1,5%. Door de lagere inflatie valt de maximaal toegestane huurverhoging bijna een half procent lager uit dan het afgelopen jaar.

Voor midden– en hogere inkomens zijn hogere huurverhogingen toegestaan van respectievelijk inflatie plus 2% en inflatie plus 4%. Verhuurders die daar gebruik van willen maken, moeten vóór 1 maart 2016 een inlogaccount aanvragen bij de Belastingdienst (ook als zij in voorgaande jaren al gebruik hebben gemaakt van de inkomensafhankelijke huurverhoging).

De start van de verstrekking van inkomensindicaties voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (medio maart) is als gevolg van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State nog onder voorbehoud. De Afdeling oordeelde dat de verplichting voor de Belastingdienst om op aanvraag van verhuurders inkomensindicaties te verstrekken explicieter in de wet moet worden vastgelegd.

Dat gebeurt onder andere in de Wet doorstroming huurmarkt 2015, waarmee de Tweede Kamer op 9 februari jl. instemde. Deze wet introduceert daarnaast meer mogelijkheden voor tijdelijke verhuur en een huursombenadering voor woningcorporaties langs de lijnen van het sociaal huurkoord dat Aedes en de Woonbond vorig jaar sloten.

De maximale huursomstijging voor woningcorporaties wordt dan vanaf 1 januari met inbegrip van huurharmonisatie beperkt tot inflatie+1%. Dit jaar geldt dan voor woningcorporaties een maximale huursomstijging per 1 juli 2016 van inflatie plus 0,4%. Dat is exclusief huurharmonisatie.

Aanvullend komt er om de doorstroming van hogere inkomens te bevorderen in 2017 een jaarlijkse inkomenstoets met één inkomensgrens.

Alle huurverhogingspercentages en normbedragen voor de huurverhoging in 2016 staan in de circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hier kunt u de circulaire downloaden

Gratis waardebepaling

Als u de gegevens in het contactformulier invult en bij opmerkingen 'Gratis waardebepaling' vermeldt, zorgen wij voor een gratis waarde-indicatie van uw woning en bellen wij u op korte termijn voor een vrijblijvende afspraak.