Hoe zit het met de wettelijke bedenktijd als u een huis koopt rondom de komende feestdagen?

Consumentkopers van woningen kunnen bij de aankoop van een woning gebruik maken van de wettelijke bedenktijd.

De bedenktijd begint op de dag die volgt op de dag dat (een afschrift van) de tussen partijen getekende koopovereenkomst aan koper ter hand is gesteld. Gedurende drie dagen na deze terhandstelling heeft de koper het recht de koop zonder reden te ontbinden. De bedenktijd eindigt tegen 24.00 uur van de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt.

Drie dagen minimaal
De bedenktijd duurt minimaal drie dagen. De bedenktijd kan langer duren omdat de Algemene Termijnenwet van toepassing is. Op grond van deze wet wordt een termijn:

  • die eindigt op een zaterdag, zondag, algemeen erkende feestdag en een hieraan gelijkgestelde dag, verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag, algemeen erkende feestdag of een hieraan gelijkgestelde dag is;
  • zonodig zoveel verlengd dat daarvan tenminste twee dagen deel uitmaken die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

De algemeen erkende feestdagen die rondom Kerst en de jaarwisseling op een doordeweekse dag vallen zijn:

  • vrijdag 25 december 2015 (Eerste Kerstdag)
  • vrijdag 1 januari 2016 (Nieuwjaarsdag)

De bedenktijd schematisch weergegeven:

Gratis waardebepaling

Als u de gegevens in het contactformulier invult en bij opmerkingen 'Gratis waardebepaling' vermeldt, zorgen wij voor een gratis waarde-indicatie van uw woning en bellen wij u op korte termijn voor een vrijblijvende afspraak.