Wat als de splitsingstekening niet overeenkomt met de splitsingsakte?

Tegenstrijdigheid splitsingstekening en splitsingsakte

In de akte van splitsing is onder meer opgenomen welke delen van een gebouw gemeenschappelijk zijn, en welke delen tot privé-eigendom behoren. Bij een splitsingsakte hoort ook een splitsingstekening. Op die tekening staan de grenzen tussen de gemeenschappelijke en de privé gedeelten aangegeven. Maar wat nu als de splitsingstekening en de splitsingstekening niet met elkaar overeen komen?

Een dergelijke situatie was aan de orde in een zaak waarin de rechtbank Overijssel eind september 2015 uitspraak heeft gedaan. De beschrijving van de gemeenschappelijke gedeelten van een gebouw luidde in de splitsingsakte anders dan was aangegeven op de splitsingstekening. Daardoor ontstond discussie over wie de kosten voor onderhoud zou moeten dragen, de VvE (in het geval van gemeenschappelijk eigendom) of de eigenaar van het appartementsrecht (in het geval van privé eigendom).

De rechtbank oordeelde dat om vast te stellen wat rechtens is ten aanzien van hetgeen tot privé respectievelijk tot de gemeenschappelijke gedeelten behoort, als uitgangspunt geldt dat de splitsingsakte en de splitsingstekening zoveel mogelijk als één geheel moeten worden beschouwd. Wanneer er vervolgens sprake is van tegenstrijdigheid tussen beide stukken, moet eerst worden bepaald welke interpretaties van de beide stukken er mogelijk zijn. Daarna moet worden gekeken naar de aanwijzingen die uit de beide stukken zijn te ontlenen en de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen waartoe de verschillende interpretaties zouden kunnen leiden. Aan de hand daarvan zal moeten worden bepaald of doorslaggevend gewicht toekomt aan de splitsingsakte of aan de splitsingstekening.

In het geval waarin de rechtbank Overijssel heeft geoordeeld was het oordeel dat aan de splitsingstekening doorslaggevend gewicht moest worden toegekend. De tekening was het uitgangspunt voor het opmaken van de splitsingsakte. Nu de akte afweek van de tekening en bovendien van het van toepassing zijn de Modelreglement, was de rechtbank van mening dat het aannemelijk was dat de akte onjuist was.

Bron: SRK Rechtshulp

Gratis waardebepaling

Als u de gegevens in het contactformulier invult en bij opmerkingen 'Gratis waardebepaling' vermeldt, zorgen wij voor een gratis waarde-indicatie van uw woning en bellen wij u op korte termijn voor een vrijblijvende afspraak.