Opzegging huurovereenkomst woonruimte per e-mail rechtsgeldig

Op 11 december 2012 heeft de huurder per e-mail de huurovereenkomst opgezegd per per 1 februari 2013. Verhuurder is van mening dat een e-mail niet als opzegging kan gelden nu in de huurovereenkomst is bepaald dat een opzegging per aangetekende brief of deurwaarders-exploot dient te geschieden. Artikel 7:271 lid 3 BW en artikel 19 van de toepasselijke algemene huurvoorwaarden schrijven voor dat opzegging bij exploot of aangetekende brief dient te geschieden.

De kantonrechter is van oordeel dat de overeenkomst middels de e-mail van 11 december 2012 rechtsgeldig is opgezegd. Het beroep van verhuurder op de bepaling in haar algemene voorwaarden dat opzegging ‘uitsluitend schriftelijk (dus niet per e-mail)’ kan geschieden is in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Opzegging per e-mail voldoet in het huidige communicatieverkeer, zeker nu verhuurder in het huurcontract onder haar contactgegevens het e-mailadres heeft vermeld waarnaar de bewuste e-mail is verzonden. Daarnaast is door verhuurder onweersproken gelaten dat zij de e-mail heeft ontvangen en bekend was met de wil van huurder de huurovereenkomst tussen partijen te beëindigen, nu huurder voorafgaand aan de e-mail haar mondeling te kennen heeft gegeven de huurovereenkomst op te zeggen.

bron: NVM

Gratis waardebepaling

Als u de gegevens in het contactformulier invult en bij opmerkingen 'Gratis waardebepaling' vermeldt, zorgen wij voor een gratis waarde-indicatie van uw woning en bellen wij u op korte termijn voor een vrijblijvende afspraak.